Courses

Teaching is knowledge, knowledge is the basis of teaching

Inquiries

KNEE course

The upcoming course will be held from December 06th 2019

More information contact us via e.l.rolleman@amsterdamumc.nl

The official language of the course is Dutch.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een drietal educatieve formats: lezingen, groep discussies en praktische oefeningen. In de middag vindt een uitgebreide en gestructureerde kadaversessie plaats met ruime mogelijkheid voor eigen inbreng en vragen.

Het doel van de cursus is:

  • Bekend geraken met biomaterialen, ontwerp karakteristieken en daaraan gerelateerde functionele en biomechanische implicaties in relatie tot lange termijnresultaten.
  • Kennis vergaren omtrent benaderingen, releases en aanpak van complicaties.
  • Demonstreren van chirurgische techniek t.a.v. toegangschirurgie, mediale-, laterale- en posterieure release, tuberositas osteotomie etc.
  • Evalueren van klinische resultaten en bediscussiëren van individuele patiëntenproblemen.
  • Actieve participatie in discussie over probleemgevallen.

voor:

  • Chirurgische benadering en kadaver dissectie
  • Sawbone sessie
  • Fireside discussie, waarin alle referenten recente casuïstiek bespreken.

De kennis over de knieprothesiologie wordt bij aanvang van de cursus getoetst d.m.v. een quiz. De cursus wordt beëindigd met een ‘fire side’ discussie, waarbij in kleine groepjes samen met één van de referenten de vergaarde kennis over materialen, aanpak etc. aan de hand van voorbeelden wordt getoetst.
De deelnemers worden bovendien gestimuleerd om moeilijke gevallen mee te nemen om deze aan de referent tijdens de ‘fire side’ discussie te kunnen voorleggen.